MPP mpKJ

MAJLIS PERwakilan PENDUDUK

MAJLIS PERBANDARAN KAJANG

Selamat Datang Ke Laman Rasmi Majlis Perwakilan Penduduk MPKJ

Menara MPKJ, Jalan Cempaka Putih, Off Jalan Semenyih 43000 Kajang, Selangor

MAJLIS PERWAKILAN PENDUDUK MPKj

Info Terkini

tujuan penubuhan MPP

Tujuan penubuhan MPP seperti berikut:

Memperkukuh dan memperkemaskan fungsi Ahli Majlis sebagai agen penghubung di antara Majlis dan Masyarakat.

Menjadi saluran maklumat kepada masyarakat.

Menjadi badan pentadbiran yang menyalurkan aduan, permintaan, masalah dan kehendak penduduk kepada pihak Majlis.

Membantu meningkatkan mutu perkhidmatan Majlis dengan penyertaan dan pandangan mereka.

Menggalakkan penyertaan penduduk setempat di dalam aktiviti yang dianjurkan oleh pihak Majlis.

Merancang program-program mesra rakyat.

Memantau aktiviti-aktiviti persatuan penduduk di kawasan zon masing-masing.

Menyelaras bentuk bantuan yang seimbang kepada persatuan-persatuan penduduk.

Selaras dengan Local Agenda 21 ke arah pembangunan mampan.

peLAKSANAAN AKTIVITI

Bagi memastikan segala program berjalan dengan lancar dan berkesan, semua program dan aktiviti yang hendak dijalankan perlu dirancang dalam tempoh setahun:

Semua aktiviti yang hendak dijalankan mesti dibincangkan dan dipersetujui di peringkat ahli jawatankuasa MPP Zon terlebih dahulu.

Pengerusi MPP Zon bertanggungjawab mengemukakan laporan aktiviti yang hendak dijalankan ke mesyuarat jawatankuasa MPP Induk yang dipengerusikan oleh Yang Dipertua.

Semua aktiviti hanya boleh dilaksanakan selepas mendapat kelulusan MPP Induk.

ORGANISASI MPP

STRUKTUR ORGANISASI MPP INDUK

PENGERUSI

TIMBALAN PENGERUSI

SETIAUSAHA

BENDAHARI

AJK

Yang DiPertua MPKj

Timbalan Yang DiPertua MPKj

Bahagian Pembangunan Masyarakat

Jabatan Perbendaharaan

Ahli – ahli Majlis MPKj

STRUKTUR ORGANISASI MPP ZON

PENGERUSI

NAIB PENGERUSI

PEMBANTU TADBIR

SETIAUSAHA

BENDAHARI

AJK

Ahli Majls MPKj

Dipilih di kalangan Persatuan-Persatuan Penduduk @ NGO

Pelantikan oleh Pengerusi MPP dan MPKj

Pembantu Tadbir

Dipilih di kalangan Persatuan-Persatuan Penduduk @ NGO

Dipilih di kalangan Persatuan-Persatuan Penduduk @ NGO

Carta Organisasi MPP MPKJ

ZON 1

YDH TUAN ABDUL JALIL BIN DATO' UNGKU ABD RANI

ZON 2

EN. AHMAD IRFAN BIN HANI

ZON 7

EN. THIAGARAJAH A/L RAJAGOPAL

ZON 8

PN. NOR ZULAILA BINTI ABD GHANI

ZON 13

EN. P. RAVI CHANDARAN A/L PERIASAMY

ZON 14

EN. SAHARUDDIN BIN BUDIN

ZON 19

EN. KHOO KHIM HAN

ZON 20

EN. MUHAMMAD HANAFI BIN JALALUDIN

profil_ydp_zul

Yang DiPertua

DATO' HAJI ZUL-KEFLI @ ZULKEFLI BIN KHALID

ZON 3

PN. LIM KIM ENG

ZON 4

EN. SO LIAN KIONG

ZON 9

EN. RAMAN A/L ELANGOVAN

ZON 10

TIADA AHLI MAJLIS

ZON 15

EN. LEE LEARN ENG

ZON 16

EN. MOHD BUKHARI BN BACHOK

ZON 21

EN. BALAMURALI A/L GOVINDARAJU

ZON 22

EN. ZULKIFLI BIN RIDZWAN

ZON 5

EN. TAN TEE GUAN

ZON 6

EN. SUN KIN WAH

ZON 11

EN. KON WEN SIANG @ LAW WEN SIANG

ZON 12

PN. RAWIYIAN BINTI ZAKARIA

ZON 17

PUAN ROZEETA BINTI RAMLI

ZON 18

EN. MUHAMMAD FAUZI BIN HASIM

ZON 23

EN. SAMSOL BIN BAHARI

ZON 24

PUAN SANGEETHA A/P CHANDRA MOHAN