aduan mpkj

penduduk boleh membuat aduan secara terus melalui sistem e-aduan. berikut adalah carta alir bermula daripada penerimaan aduan sehingga selesai.